13
května

Perinatální duševní zdraví Multioborová konference

Termín
pátek
13.května 2022
Místo
PLZEŇ - Hotel Central,
Nám. Republiky 33
Cena
Zdarma*
*Díky podpoře Fondů EHP a Norska
Příhlásit se na konferenci

Program

Dopolední část
8:00 - 9:00
Registrace účastníků konference na místě
9:00 - 9:45
Perinatální duševní zdraví: Věc veřejná
9:50 - 9:55
Prožitá zkušenost I
10:00 - 10:45
Prevalence perinatálních duševních poruch v ČR a jejich příznaky.
10:50 - 10:55
Prožitá zkušenost II
11:00 - 11:25
Vliv péče porodní asistentky na poporodní depresi
11:30 - 12:00
Perinatální duševní zdraví očima pacientky
12:00 - 13:00
Obědová pauza
Odpolední část A
13:00 - 13:25
Jak předcházet vývojovému traumatu a jak ho léčit
13:30-13:55
Slzy císařoven
14:00 - 14:25
Perinatální ztráta a duševní zdraví rodičů
14:30 - 14:55
Nevhodná komunikace v perinatálním období a její důsledky v životě ženy
15.00 – 15.25
Jak pracovat se sebedůvěrou těhotných a žen v perinatálním období
Odpolední část B
13:00 - 13:25
Perinatální psychologická péče
13:30-13:55
Prvotní výsledky programu prevence rozvoje poporodní deprese
14:00 - 14:25
Psychiatrické léky a těhotenství
14:30 - 14:55
Psychiatrické léky a kojení
15:30 - 16:00
Zakončení

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání je ohodnocena 5 kredity pro lékaře.

Pořadatel
Národní ústav duševního zdraví, Klecany

Odborný garant
prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Záštita
Úsměv mámy, z.s.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulta zdravotnických studií ZČU
Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, p.s.

Mateřství je krásné,
ale přináší i těžké chvíle.