Perinatální duševní poruchy a možnosti jejich psychofarmakologické léčby Poskytuji péči:

Cílem těchto stránek je rozšířit znalosti o perinatálních duševních poruchách a možnostech jejich psychofarmakologické léčby mezi psychiatry, gynekology-porodníky a porodní asistentky. Během naší klinické praxe se totiž setkáváme s těhotnými či kojícími ženami, a často tak řešíme, zda u pacientky léčbu zahájit, přerušit či nějak změnit.

I přes svoji relativní četnost a neoddiskutovatelné negativní dopady na zdraví žen, jejich dětí a přeneseně celé rodiny, jsou perinatální duševní poruchy v ČR stále na okraji odborného zájmu.

Připravená témata se věnují specifikům duševního zdraví v těhotenství a po porodu a zahrnují i poznatky o bezpečnostních profilech dílčích skupin psychofarmak v graviditě a při laktaci.

Textové informace jsou doplněny o přehledné tabulky i zdroje literatury.

Připravená témata jsme rozšířili o sérii edukačních videí o perinatální psychiatrii lektorovaná MUDr. Janem Hankou z Národního ústavu duševního zdraví.

Vybrané kapitoly z perinatální psychiatrie

MUDr. Jan Hanka

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Nabízíme další témata, která by vás mohly zajímat Kam dále pokračovat?