Důležitá témata spojená s duševními poruchami v těhotenství a jejich léčbou

Co zde nalezneme?

V současnosti roste počet žen, které musí v období gravidity pravidelně užívat psychofarmaka z důvodu duševního onemocnění. Většina psychofarmak přechází přes placentu do oběhu plodu, a tak mohou ovlivňovat jeho vývoj. Nicméně i neléčené duševní onemocnění v těhotenství představuje rizikový faktor pro narušení průběhu gravidity, vývoje plodu a horší poporodní adaptaci novorozence.

V otázkách psychofarmakologie v graviditě tedy musíme vyhodnotit tato přítomná potenciální rizika u našich pacientek vždy individuálně. Přinášíme proto:

  1. informace o specificích vybraných duševních poruch v těhotenství
  2. Informace o psychofarmacích v graviditě

Pro koho je obsah určen?

Pro lékaře a lékařky, kteří mají v péči těhotné ženy a starají se o jejich duševní zdraví a chtějí svou péči poskytovat dle aktuálního stavu poznání.

Jak vám můžeme pomoci?

Perinatální ambulance Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech poskytuje konziliární vyšetření v oblasti psychofarmakologie v graviditě (pro informace kontaktujte ambulance@nudz.cz.

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Připravená témata

Obecná psychofarmakologie v těhotenství Délka: 8min. Antidepresiva a těhotenství Délka: 10min. Antipsychotika a těhotenství Délka: 10min. Stabilizátory nálady a těhotenství Délka: 11min. Anxiolytika a těhotenství Délka: 11min. Depresivní porucha a těhotenství Délka: 5min. Bipolární porucha a těhotenství Délka: 8min. Psychotické poruchy a těhotenství Délka: 4min.

Vybrané kapitoly z perinatální psychiatrie

MUDr. Jan Hanka

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?