Ochrana osobních údajů


Jak bude nakládáno s mými daty?

Národní ústav duševního zdraví (dále jen NUDZ) bude nakládat s Vašimi daty v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a jiných právních předpisů.

Poučení o Vašich právech dle GDPR

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje NUDZ zpracovává
  • právo vyžádat si u NUDZ přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování
  • právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založeno na souhlasu
  • právo požadovat po NUDZ výmaz těchto osobních údajů
  • právo, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů, obrátit se na NUDZ nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na koho se můžu obrátit, pokud budu mít další dotazy?

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů NUDZ,
email: gdpr@nudz.cz

Bez vaší podpory by to nešlo. Děkujeme.

Mateřství je krásné,
ale přináší i těžké chvíle.