Schizofrenie po porodu

Díky stále se zvyšující úrovni péče o pacientky se schizofrenií roste i počet těch, které otěhotní a chtějí dítě donosit. Gravidita a porod jsou nicméně pro tyto ženy riziková období.

Až u 27 % žen s anamnézou psychotického onemocnění dojde do jednoho roku po porodu k relapsu onemocnění (1). Riziko relapsu umocňuje skutečnost, že ženy v těhotenství užívanou antipsychotickou medikaci často samovolně vysadí.

U žen léčících se se schizofrenií jsou oproti ženám léčícím se s jinou psychiatrickou diagnózou častěji přítomny rizikové sociální faktory, jako je sociální izolace, invalidita, absence stabilního partnerského vztahu a nedostatek finančních zdrojů (3).

Analýza pocházející ze specializovaných psychiatrických lůžkových oddělení pro společný pobyt matky a novorozence ve Velké Británii ukázala, že u 50 % žen hospitalizovaných se schizofrenií byla v době propuštění nutná následná supervize orgánů sociální péče nebo bylo nutné dočasně matku od dítěte separovat (3). U matek s poruchou nálady se jednalo o 12 % případů. Autoři uvádějí, že hlavním důvodem k sociální intervenci nebylo riziko, že by matka s psychotickým onemocněním mohla svému dítěti ublížit, ale nedostatečné sociální zázemí pro matku a její dítě.

Schopnost vytvářet rané pouto a citovou vazbou matka‑dítě je u žen se schizofrenií často narušena i mimo akutní psychotickou fázi (4). U schizofrenie je více než u jiných nemocí přítomna nízká mateřská sensitivita a menší kapacita rozpoznávat emoce a potřeby dítěte, což je způsobeno deficity v sociální kognici a emočním zpracovávání (5). Nedostatečnou emoční a sociální podporu v dětství zaznamenalo až 50 % dospělých, které vychovával rodič se schizofrenií, avšak 70 % z nich uvedlo, že jsou zpětně s výchovou spokojeni (6).

Informace o antipsychoticích v laktaci naleznete zde.

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

  1. Wakil L, Perea E, Penaskovic K, Stuebe A, Meltzer ‑Brody S. Exacerbation of psychotic disorder during pregnancy in the context of medication discontinuation. Psychosomatics. 2013; 54(3): 290–293
  2. Poinso, F., Gay, M. P., Glangeaud ‑Freudenthal, N. M. C., & Rufo, M. (2002). Care in a mother ‑baby psychiatric unit: analysis of separation at discharge. Archives of women’s men‑tal health, 5(2), 49–58.
  3. Salmon MP, Abel K, Webb R, Warburton AL, Appleby L. A national audit of joint mother and baby admissions to UK psychiatric hospitals: an overview of findings. Arch Womens Ment Health 2004; 7(1): 65–70.
  4. Ramsauer B, Achtergarde S. Mothers with acute and chronic postpartum psychoses and impact on the mother‑‑infant interaction. Schizophr Res. 2018 Feb 26. pii: S0920‑9964(18)30109‑9. doi: 10.1016/j.schres.2018. 02. 032
  5. Healy SJ, Lewin J, Butler S, Vaillancourt K, Seth-Smith F. Affect recognition and the quality of mother-infant interaction: understanding parenting difficulties in mothers with schizophrenia. Arch Womens Ment Health. 2016;19(1):113-124.
  6. Herbert HS, Manjula M, Philip M. Growing Up with a Parent having Schizophrenia: Experiences and Resilience in the Offsprings. Indian J Psychol Med. 2013; 35(2): 148–153.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?