Bipolární porucha po porodu

Bipolární afektivní porucha (BAP) je chronické závažné psychiatrické onemocnění s odhadovanou prevalencí 1 %. Incidence je stejná u mužů i žen (1). Těhotenství a poporodní období je pro ženy s BAP obdobím zvýšeného rizika relapsu, nejčastěji zapříčiněným vysazením profylaktické medikace (2).

Samotné poporodní období přináší oproti jinému období v životě 2,9× vyšší riziko relapsu afektivní epizody (3). I v případě, že je žena v těhotenství stabilizovaná a neužívá již udržovací medikaci, je riziko relapsu 66 %.

Pokud se u ženy vyskytl anamnesticky relaps po předchozím porodu, riziko je až 87 % (4, 5). Ženy s BAP mají v porovnání s obecnou populací až stonásobně vyšší riziko vzniku poporodní psychózy (6).

Optimální péče o ženu s BAP, která plánuje graviditu, zahrnuje prekoncepční fázi (výběr bezpečného stabilizátoru nálady – antikonvulzivum a/nebo antipsychotikum 2. generace, udržovací fází v době před a v průběhu gravidity (dosažení euthymie nejmenší účinnou dávkou zvoleného léku) a fázi bezprostředně před porodem a po porodu (prevence rozvoje poporodní psychózy). V případě relapsu onemocnění je často nutná kombinace více léků, kterou je vhodné nasadit během hospitalizace. U závažných stavů je indikovaná elektrokonvulzivní terapie, kterou lze relativně bezpečně aplikovat i v těhotenství (7).

Informace o stabilizátorech nálady v laktaci najdete zde.

Informace o antipsychoticích v laktaci najdete zde .

Upozornění: Informace zde prezentované nejsou míněny jako náhrada za odborný úsudek ošetřujícího lékaře / lékařky. Doporučení ohledně těhotenství a kojení týkající se vaší konkrétní situace byste měli konzultovat se svým poskytovatelem zdravotní péče. Nezaručujeme ani nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na této stránce.

Literatura:

  1. Viguera AC, Whitfield T, Baldessarini RJ, Newport DJ, Stowe Z, Reminick A, et al. Risk of recurrence in women with bipolar disorder during pregnancy: prospective study of mood stabilizer discontinuation. Am J Psychiatry. 2007; 164: 1817–1824.
  2. Viguera AC, Nonacs R, Cohen LS, Tondo L, Murray A, Bal‑dessarini RJ. Risk of recurrence of bipolar disorder in preg‑nant and nonpregnant women after discontinuing lithium maintenance. Am J Psychiatry. 2000; 157: 179–184
  3. Wesseloo R, Kamperman AM, Munk ‑Olsen T, Pop VJM, Kushner SA, Bergink V. Risk of postpartum relapse in bipolar disorder and postpartum psychosis: a systematic review and meta ‑analysis. Am J Psychiatry. 2016; 173: 117–127.
  4. Maina G, Rosso G, Aguglia A, Bogetto F. Recurrence rates of bipolar disorder during the postpartum period: a  study on 276 medication ‑free Italian women. Arch Womens Ment Health. 2014; 17: 367–372
  5. Rohde A, Marneros A. Bipolar disorders during pregnancy, post partum and in menopause. In: Bipolar disord. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers; 2000. p. 127–137.
  6. Munk ‑Olsen T, Laursen TM, Meltzer ‑Brody S, Mortensen PB, Jones  I. Psychiatric Disorders With Postpartum Onset: Possible Early Manifestations of Bipolar Affective Disorders. Arch Gen Psychiatry. 2012; 69(4): 428–434.
  7. Kitzlerová E, Kališová  L. Elektrokonvulzivní terapie v  těhotenství (část 1): bezpečnost a účinnost. Čes a slov Psychiatr 2018; 114(2): 60–63.

Autoři:

MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Jan Hanka

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Anna Horáková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Jazyková korektura:

Bc. Kristýna Hrdličková

Národní ústav duševního zdraví, Klecany
Filozofická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Nabízíme další témata, která by vás mohla zajímat. Kam dále pokračovat?